Vilkår & Betingelser for GuitarAkademiet

Denne service udbydes af:

GuitarTid.dk

CVR-nr: 39211920

Nordrehøj Allé 23

2770 Kastrup

Kontakt: jakob@guitartid.dk

Personoplysninger

Læs op GuitarTid.dk’s personpolitik HER.

GuitarTid.dk forbeholder sig retten til at lukke for adgangen til hjemmeside, såfremt de indtastede personoplysninger er åbenlyst falske.

Copyright/Brugsaftale

Køb af medlemskab til GuitarAkademiet er udelukkende henvendt til dig personling og må kun benyttes af dig og din husstand. Enhver form for erhvervsmæssig brug er ikke tilladt. Ligeledes er det heller ikke tilladt at videregive hverken dine adgangsoplysninger eller materiale med tilknytning til GuitarAkademiet. Det er ikke tilladt at omgå, eller forsøge at omgå, sikkerhedsforanstaltningerne i forbindelse med opskrivning og betaling på hjemmesiden. 

Køb af et online produkt på guitartid.dk inkluderer 1 licens og materialet på ikke distribueres på nogen måde.

Alle online-produkter er omfattet af loven om ophavsret. Du må ikke – hverken gratis eller mod betaling – dele, kopiere, udlåne, publicere, sælge eller på nogen anden måde videregive guitartid.dk’s online-produkter.

Det er heller ikke tilladt at anvende online-produkterne til undervisning.

Salg og Levering

Levering af online-materiale sker som oftest i løbet af få minutter. Leveringen sker ved at du får adgang til det beskyttede medlemsområde af hjemmesiden og får adgang til den lukkede facebookgruppe. Du vil modtage en mail med link til både facebookgruppe og til login på medlemsdelen af guitartid.dk efter din opskrivning til GuitarAkademiet. Der tages forbehold for teknisk nedbrud, som kan medføre at adgang til medlemsområdet vil være midlertidigt utilgængelig.

 

Abonnementsaftale

For abonnementer gælder at abonnementsprisen, oplyst på produktsiden, automatisk bliver trukket for hver abonnementsperiode. Dette sker dog først efter prøveperioden er udløbet. Der vil således ikke blive trukket noget fra kortet før 14 dage efter abonnementets indgåelse, forudsat at det ikke er blevet opsagt i mellemtiden. 

Man kan maximalt have 1 prøveperiode. Herefter skal abonnementet betales hvis man vil gøre brug af GuitarAkademiet. Det er altså ikke tilladt at melde sig fra under prøveperioden og derefter begynde en ny prøveperiode. Man vil derfor blive faktureret fra begyndelsen af enhver tilmeldingsperiode efter den initiale prøveperiode er overstået (enten ved udløb eller frameldelse). 

Du modtager en email med bekræftelse på din abonnementstilmelding efter indgåelse af abonnementet,

Du kan når som helst opsige dit abonnement. Alt du skal gøre er at logge ind på din konto og selv afbryde abonnementet. Abonnementet er forudbetalt, så efter opsigelsen vil der ikke blive faktureret eller trukket yderligere. En opsigelse vil træde i kraft per udgangen ad den aktuelle betalingsperiode, i hvilken opsigelsen foretages.

Jeg forbeholder mig ret til at fratage adgang til GuitarAkademiet uden varsel i tilfælde af upassende adfærd i facebookgruppen, under kommentarfelter på guitartid.dk eller andre steder relateret til guitartid.dk. Ved en sådan situation vil Abonnementet således automatisk blive opsagt uden varsel.

 

Disclaimer

 Jeg formidler den viden jeg har tilegnet mig gennem mere end 25 års undervisningenserfaring og musikalsk udøvelse. Min mission er at skabe læring online, men da læring handler ligeså meget om eleven som læreren, kan jeg naturligvis ikke stille nogen former for garantier i forhold til læring og udvikling af dit guitarspil.